Aktiviteskalender


<<<mai 2020>>>
 mtotfls
1827282930123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031
231234567
mai    2020

 
    
Skriv ut Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18 Tekststørrelse

Forsikring for Ungdom og voksne

• Medlemmer fra 13 til 75 år har en ulykkesskadeforsikring med
idrettsvilkår (grunn forsikring).

• Trenere er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med
idrettsvilkår (grunnforsikring).

• Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet
ulykkesforsikring.

Medlemmer fra 13 år til 75 år - grunnforsikring
• Omfatter alle medlemmer som er innmeldt gjennom respektive lag via medlemsregistreringen
fra det året de fyller 13 år til det året de fyller 75 år
• Ulykkesforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i
regi av NGTFs kretser og medlemslag.
• Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og
fra denne.
• Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter,
samt reise til og fra disse.
 

 Grunnforsikring   

 Konkurranseforsikring 

Ulykkesdødsfall
Utbetales ved den forsikredes død

 kr 20 000

 kr 20 000

Utbetales til ektefelle/samboer

 kr 100 000

 kr 100 000

Utbetales til hvert barn under 20 år (egne/hjemmeværende)

 kr 20 000

 kr 20 000

Invaliditetserstatning
Forsikringssummen utbetales ved 100% varig medisinsk invaliditet

 kr 300 000

 kr 300 000

Lavere invaliditetsgrad gir prosentvis andel av forsikringssummen i erstatning
Invaliditetsgrad under 5% gir ikke rett til erstatning
Ved invaliditetsgrad over 50% beregnes progressiv erstatning (dobbel forsikringssum)
Behandlingsutgifter
Medisinsk behandling i inntil 2 år

 kr 15 000

 kr 0

Tannskader

 kr 25 000

 kr 0

Operasjon ved privat klinikk

 kr 0

 kr 40 000

Egenandel (behandlingsutgifter)

 kr 1 000

 kr 1 000

 
Lisensforsikring for trenere
Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Denne forsikringen omfatter alle registrerte
trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF. Forsikringen
består av en grunnforsikring (se over) samt lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade. Forsikringen dekker
skader trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben. Forsikringen omfatter skade og sykdom
som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Ansvarsforsikring
NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret
for skade på person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund,
herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

Forsikringsselskap
Barneidrettsforsikringen er dekket i If Skadeforsikring.
Grunnforsikring, lisensforsikring, trenerforsikring og ansvarsforsikring er dekket i Protector
Forsikring.

Ved skade
For barn under 13 år: Skadeskjema fra If benyttes - kan lastes ned på www.gymogturn.no
For alle andre: Skadeskjema fra Protector benyttes - kan lastes ned på www.gymogturn.no

Skadeskjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som
videresender det til forsikringsselskapet.

Kontaktinformasjon
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF)
Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 96 12/14 – Fax: 21 02 96 11
Mail: gymogturn@nif.idrett.no og du vil også kunne få tilsendt skademeldingsskjema.