Aktiviteskalender


<<<mai 2020>>>
 mtotfls
1827282930123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031
231234567
mai    2020

 
    
Skriv ut Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18 Tekststørrelse

Idrettforsikring for barn

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.
Under kan du lese mer om tilbudet.

Idrettsforsikring for barn
Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro! Sammen med venner får de opplevelser og læring for livet. Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle. Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Det bygger opp kroppen, samtidig som det dyrker opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap. Men aktive barn er også mer utsatt for idrettskader. Derfor er alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) forsikret.
 
NIFs Barneidrettsforsikring:
2.1 Generelt
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.
 
2.2 Hvem er forsikret
Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.
b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.1.
c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. 2.2. a og b.
d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
* Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene.

Idrettsskoler
NIFs obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra 1.1.97 for medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler.

2.3. Hva forsikringen gjelder
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt. 2.4.

2.4. Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge, Norden og i Nordkallotten, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt:
a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l.
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder.
d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.
Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/de som volder skade eller dennes/deres forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, idrettsråd, krets-/region eller forbund
tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag.

Hvis uhellet er ute
Det er aldri morsomt når idrettsglede blir til frustrasjon over en idrettsskade. Vi håper selvsagt at du skal slippe slike uforutsette og vonde hendelser. Hvis uhellet allikevel skulle være ute gir idrettsforsikringen disse erstatningene:

Forsikringssummer:

 
  Kroner
 
 Erstatning ved idretts-/ulykkesdødsfall  50.000,-
 
 Progressiv invaliditetserstatning*   500.000,-
 
 Behandlingsutgifter inntil   15.000,-
 
 Egenandel  500,-
 
 Tannskader   15.000,-
 
 Fysioterapi/kiropraktor   3.500,-
 
 Egenandel  500,-
 


 *Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr 500.000,- for hver invaliditetsgrad over 50 %, øker invaliditetsgraden med 2 %. Maksimal utbetaling ved 100 % medisinsk invaliditetsgrad er kr 1.000.000,-

2.5. Nærmere om ytelsene
Ved tannskader dekkes også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Endelig oppgjør skal likevel skje innen 2 år, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

Hvordan melde fra om en idrettsskade
Hvis du får en idrettskade som søkes dekket av forsikringen, kan du fylle ut et eget skadeskjema. Hvis idrettslaget ikke har skadeskjemaer, kan du kontakte If.
Skadeskjema kan sendes til If under adresse:


If
Oppgjør Ulykke
Postboks 240
1324 Lysaker


Ta gjerne direkte kontakt med personskadeavdelingen i If på telefon 67 84 04 70.
Registrering og behandling kan da skje umiddelbart. Husk at en skademelding alltid må bekreftes av trener eller leder.

Vi er alltid våkne
Egentlig behøver du bare å huske en ting: Vi har en kundetelefon som er åpen
døgnet rundt. Nummeret er 02400. Hender det noe, så ringer du oss. Vi lover
å ta hånd om dine problemer innen 24 timer. Dessuten gjør vi vårt beste for å
gi deg erstatning innen 48 timer. Det klarer vi i 7 av 10 tilfeller.
Les mer på www.if.no, eller ring oss på telefon 02400, 24 timer i døgnet.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------
Last ned:


Brosjyre: Idrettsforsikring for barn (pdf)
Merk: Innholdet i brosjyren er identisk med innholdet på denne siden.

Skjema for skademelding (pdf)

Kontakt If: Telefon: 02400 - Internett: www.if.no

For å sikre at idrett tilrettelegges på barnas premisser har NIF vedtatt egne bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter.

 


--------------------------------------------------------------------------------